Den fælles Pinkode

Information om nedlæggelse af Den Fælles Pinkode

Den Fælles Pinkode kan ikke længere anvendes til log-in.

Den er nedlagt per den 1. august 2011 i overensstemmelse med den offentlige køreplan for ophør med brug af pinkoder.

KMD anbefaler alle brugere af Den Fælles Pinkode at skifte til NemID.

Find information om NemID
Gå til NemAdgang forside